Balkanik Fair Play Loft – FINALA 2013 !!!

Liviu Stefanescu impreuna cu locul 3 in finala , ┬áBibi Stefanescu impreuna cu locul 2 in finala , Florea Sorin impreuna cu “Lady Balkanik” – lc 1 in Finala ┬ási Dr.Dinu Mihai – Pipa Romania;